Історія нашого закладу бере свій початок з 1946 року. Саме в цьому році було відрито перший в місті державний пологовий будинок.

Він розміщувався в двоповерховій будівлі на вулиці Суворова (нині – приміщення міської стоматологічної поліклініки по вулиці Степана Бандери, 6).

Перша будівля пологового будинку.

 

На першому поверсі функціонували санпропускник, палата патології вагітності та ізольоване сумнівне відділення. На другому – передпологова, пологова, дві дитячі палати, а також операційна. На горищі, у маленькій пристосованій кімнатці, проводилися лабораторні дослідження.

Спочатку пологовий будинок був розгорнутий на 25 ліжок, а через півроку їх кількість зросла вдвічі – до 50.

Першим головним лікарем була Мясникова Зінаїда Григорівна, яка одночасно займала посаду головного акушера-гінеколога Волинської області. Зінаїда Григорівна була висококваліфікованим спеціалістом того часу з майже 20-річним стажем приватної лікарської практики. Першими працівниками закладу були лікарі-гінекологи В.А. Лук’янов, Г.А. Знаменська, М.Б. Зозовська, Є.Б. Успенська, Л.М. Петренко; лікар-педіатр Н.О. Медведєва; старша медична сестра Г.І. Грицюк; акушерки Р.Г. Біловолова, С.Р. Лімбо, Є.К. Прядко; санітарки Л.Т. Козак, А.У. Якименко.

Цілодобового чергування лікарів тоді ще не було. При необхідності, в нічні години чергова акушерка викликала по телефону головного лікаря, яка жила неподалік.

Жіноча консультація в ті дні не підпорядковувалася пологовому будинку, та, разом з дитячою консультацією, знаходилися в приміщенні по вулиці Богдана Хмельницького, (нині – корпус №2 Луцького базового медичного коледжу), де займала лише один кабінет. В 1946 році на обліку налічувалося 640 вагітних.

Комісія Львівського науково-дослідного інституту, котра проводила обстеження жіночої консультації в 1946 році, вказала на необхідність об’єднання з пологовим будинком.

Вже з 1949 року пологовий будинок і жіноча консультація почали співпрацювати, як одне ціле.

Поступово зміцнювалася матеріально-технічна база, збільшувалася кількість працівників, підвищувалася їх кваліфікація. На базі закладу проходили спеціальну підготовку лікарі та акушерки з районів області щодо організації колгоспних пологових будинків.

Завдяки стаціонарній акушерсько-гінекологічній допомозі, вже в 1950 році, порівняно з 1945 роком, материнська смертність у місті знизилася у 2 рази, дитяча – в 3 рази.

В 1951 році пологовий будинок змінив свою адресу. Тепер він розташовувався в більш пристосованому приміщенні на вулиці Т. Шевченка, 41 (нині – редакція Луцької районної газети «Слава праці») і був розгорнутий на 75 ліжок.

 

Будівля пологового будинку з 1951 по 1967 роки

 

 

На початку 60-х років минулого століття стаціонарна акушерська допомога у м. Луцьку сягнула стовідсоткового результату. Народжуваність в домашніх умовах була ліквідована. Розпочалося планомірне оздоровлення гінекологічних хворих.

За теперішньою адресою – вулиця Гулака-Артемовського, пологовий будинок разом з жіночою консультацією «прописалися» у 1967 році, коли відкрилося нове типове приміщення. Потужність закладу зросла до 150 ліжок.

З цих пір Луцький пологовий будинок стає обласним організаційно-методичним та консультативним центром з акушерства, гінекології та неонатології.

В жіночій консультації відкриваються нові позаштатні спеціалізовані кабінети: дитячої гінекології, патології клімаксу, контрацепції, лікування непліддя, виправлення неправильного положення плоду.

Лікарі пологового будинку систематично проходять спеціальну підготовку на базі клінічних установ Києва, Харкова, Львова.

Таким чином, після етапів становлення та зміцнення, акушерсько-гінекологічна допомога в м. Луцьку вступила в період спеціалізації.

Поступово в закладі організовуються все нові відділення, і стає очевидним, що приміщення стаціонару пологового будинку потребує розширення. З метою розв’язання цієї проблеми було «відселено» жіночу консультацію, притулком для якої став одноповерховий будинок на вулиці Володимирській …

Зважаючи на постійне зростання об’єму надання медичної допомоги, в 1977 році відбулося відкриття новозбудованого акушерського корпусу, а в 1987 році – корпусу жіночої консультації, що стали важливими подіями в житті пологового будинку.

У вересні 1992 року з метою підготовки лікарів-інтернів на базі нашого закладу відкрито філію кафедри акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

За 70 років функціонування Луцького пологового будинку його керівниками були З.Г. Мясникова, І.М. Андрієнко, Н.І. Авер’янова, Т.П. Козаченко, Л.І. Салюк, Л.М. Пономаренко, Н.І. Загребельна та сотні працівників, котрі любили свою роботу, щедро віддавали їй свої здібності, досвід і знання.

На сьогодні комунальний заклад “Луцький клінічний пологовий будинок” це найкращий заклад Волині, де надається спеціалізована акушерсько-гінекологічна допомога вагітним, роділлям, породілям, новонародженим та пацієнткам гінекологічного профілю, жителькам м. Луцька, Волинської області та інших областей України.

Заклад займає територію у 1,63 га, складається з трьох з’єднаних між собою корпусів, містить у своєму складі 15 структурних підрозділів.

Нині в пологовому будинку працює , серед яких лікарів, акушерок та сестер медичних.

Керує установою лікар вищої кваліфікаційної категорії Токарчук Михайло Михайлович, який гідно продовжує справу своїх попередників.

Завдяки високому професіоналізму, працездатності, вимогливості до себе й підлеглих, чесності, порядності та принциповості свого керівника Луцький клінічний пологовий будинок перебуває в авангарді прогресу та є локомотивом якісних змін в системі охорони здоров’я.