Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії є структурним підрозділом закладу, де проводиться лікування найбільш складної акушерсько-гінекологічної патології з порушенням функціонування життєво важливих органів та систем вагітних, роділь, породіль, жінок з гінекологічною патологією.

Відділення бере свій початок з 1978 року, коли, в окремо створеному самостійному підрозділі закладу, були розгорнуті ліжка для інтенсивної терапії.

З того часу, поряд з основними завданнями, відділення виконувало обов’язки обласного центру по лікуванню вагітних з важкою екстрагенітальною патологією та важкими формами ускладнень перебігу вагітності, а згодом – обласного методичного центру з надання анестезіологічної допомоги, проведення інтенсивної терапії та реанімації в акушерстві і гінекології.

Наразі відділення розташоване на другому поверсі гінекологічного (адміністративного) корпусу, де працює 38 медичних працівників, серед яких 10 – лікарів-анестезіологів, 11 – анестезистів, 11 – сестер медичних палат інтенсивної терапії та 6 – молодших сестер медичних по догляду за пацієнтами.

Очолює відділення з моменту його створення й до сьогодні – заслужений лікар України Філіпчук Микола Аркадійович. Доповнює завідувача старша сестра медична відділення – Дяченко Руслана Ярославівна.

Одним з основних напрямків діяльності відділення є підготовка та проведення анестезіологічного забезпечення всіх оперативних втручань, діагностичних маніпуляцій, які проводяться в закладі.

Лікарем-анестезіологом проводиться передопераційний огляд пацієнтки з оцінкою її соматичного здоров’я, наявності супутньої патології з подальшим визначенням ступеня ризику анестезіологічного забезпечення. На основі отриманих даних, з урахуванням об’єму операції, встановлюється оптимальний режим знеболення: загальна анестезія зі штучною вентиляцією легень за допомогою апарату, загальна анестезія зі спонтанним диханням, регіональна (спінальна) анестезія, яка на сьогодні є методом вибору при операції кесарева розтину.

На лікуванні у відділенні перебувають пацієнтки з високим та вкрай високим ступенем перинатального ризику, з важкою екстрагенітальною патологією, ускладненнями пологів та післяпологового періоду як з міста Луцька, так і з інших районів області, направлені на відповідне лікування.

Висококваліфікований персонал, сучасне лікувально-діагностичне обладнання, цілодобовий медичний нагляд, комфортні умови, можливість перебування близьких у відділенні анестезіології з палатами інтенсивної терапії КЗ “Луцький клінічний пологовий будинок” змінює уявлення про традиційне сприйняття слова «реанімація».